Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU KAWABIZNESOWA.PL

            Właścicielem serwisu KAWABIZNESOWA.PL jest spółka ANAMA Sp. z o. o. .

            Naszym głównym celem jest nie tylko dbanie o interesy naszych Klientów, ale również zachowanie prywatności i poufności danych osobowych przekazanych nam, a nie przeznaczonych dla ogółu odwiedzających strony serwisu.

            Zasady ochrony prywatności określają procedury gromadzenia, przetwarzania, edycji i usuwania danych osobowych w serwisie kawabiznesowa.pl.

            Polityka Prywatności jest integralną częścią regulaminu serwisu dlatego akceptując regulamin podczas procesu rejestracji Użytkownik zgadza się również na poniższe zasady oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 23 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przedstawione poniżej zasady obowiązują wszystkich użytkowników zarejestrowanych. Zgodnie z art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych każdy użytkownik ma prawo wglądu, edycji oraz usunięcia swoich danych osobowych z portalu (z wyjątkiem przypadków określonych w Regulaminie). Użytkownik powinien być świadomy, że dane osobowe wpisane przez niego do opisu ogłoszenia lub oferty, opisu swojej strony lub innej usługi udostępniającej treści publicznie (np.: forum) będą podane do publicznej wiadomości.

            W przypadku braku akceptacji dla poniższych zasad prosimy o niekorzystanie z serwisu KAWABIZNESOWA.PL.

            Zapraszamy do zapoznania się z treścią Polityki Prywatności serwisu KAWABIZNESOWA.PL, aby mogli Państwo lepiej podejmować swoje decyzje dotyczące korzystania z serwisu.
 
TWOJE DANE W SERWISIE

            Możesz przeglądać bazę ogłoszeń, usług w naszym portalu nie podając nam żadnych danych osobowych. Zbieramy wówczas tylko informacje, które są dostępne w logach systemowych naszych serwerów. Są to np.: adres IP, rodzaj systemu operacyjnego czy wersja przeglądarki internetowej.

Dane te gromadzimy i przetwarzamy, aby móc jak najlepiej dopracować nasz portal do Twoich potrzeb i aby korzystanie z niego było jak najbardziej uproszczone i wygodne.

Aby jednak móc w pełni korzystać z możliwości serwisu, podczas rejestracji zobowiązany jesteś podać nam niezbędne dane osobowe oraz dane firmowe.

Obowiązkowe dane to: adres poczty elektronicznej, imię, nazwisko, telefon, ulica, miejscowość, kod pocztowy oraz województwo.

W przypadku firm niezbędne dane do otrzymania faktury to: nazwa firmy, ulica, miejscowość, kod pocztowy, poczta, nip.

Dane których podanie jest obowiązkowe są w formularzach serwisu odpowiednio zaznaczone. Informacje te są potrzebne do prawidłowej rejestracji w serwisie.

Jeśli dodajesz swoje ogłoszenie, to inny użytkownik serwisu, w trakcie przeglądania ogłoszenia ma dostęp do Państwa danych. Adres e-mail służy do kontaktu między użytkownikami jak i do kontaktu z serwisem.

W przypadku dodatkowych usług np. usługi przelewy24.pl obowiązkiem może się okazać podanie innych danych osobowych bądź dokumentów, np.: numer karty kredytowej. Jeśli wówczas nie chcesz podawać tych danych, możesz nie korzystać z takich usług.

JAK WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE O TOBIE

            Twoje dane osobowe wykorzystujemy głównie do prawidłowego działania serwisu KAWABIZNESOWA.PL. Danych o innym użytkowniku, które otrzymasz, nie możesz wykorzystywać do innych celów niż związanych z danym ogłoszeniem. Zabrania się wykorzystywać adresu e-mail innego użytkownika do wysyłania mu spamu, oferty swojej lub osób trzecich oraz innych treści. Nie możesz także przekazywać tych danych osobom trzecim bez wyraźnej zgody danego użytkownika i serwisu KAWABIZNESOWA.PL.

            Wykorzystujemy również informacje o Państwa zachowaniu na stronach serwisu. Potrzebne nam są one min do rozstrzygania ewentualnych sporów, egzekwowania zasad Regulaminu, kontaktu administratora serwisu z Państwem.

PRYWATNOŚĆ HASŁA

            Każdy użytkownik powinien chronić dostęp do swojego hasła i nie powinien w żadnym wypadku udostępniać swojego hasła osobom trzecim. Za wszelkie działania użytkownika lub osób trzecich na rzecz jego konta odpowiada on sam. W przypadku podejrzenia o kradzież hasła należy niezwłocznie je zmienić korzystając z panelu użytkownika.

DOSTĘP, WGLĄD I USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH

            Serwis KAWABIZNESOWA.PL udostępnia swoim Klientom wgląd i zmianę danych osobowych poprzez panel użytkownika. Do obowiązków użytkownika należy aby jego dane osobowe były zawsze aktualne. Nie umożliwiamy innych metod wglądu i zmiany danych osobowych poza wyżej podaną. Usunięcie danych osobowych użytkownika z bazy odbywa sie na jego żądanie. W niektórych przypadkach serwis KAWABIZNESOWA.PL może odmówić usunięcia części danych osobowych użytkownika (np.: podejrzenie oszustwa, prowadzone śledztwo, nierozstrzygnięte spory, naruszony regulamin).

BEZPIECZEŃSTWO

            Dane użytkowników przechowywane i przetwarzane są z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa. Dane te są chronione przed ingerencją, utratą lub kradzieżą procedurami spełniającymi wymagania prawa polskiego. Procesy rejestracji i logowania są realizowane na stronach zabezpieczonych protokołem SSL.

ZMIANY

Spółka ANAMA SP. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Ochrony Prywatności w dowolnej chwili. Wszystkie zmiany zaczynają obowiązywać od umieszczenia ich na stronie serwisu.

Brak akceptacji dla nowej Polityki Ochrony Prywatności oznacza rezygnację z używania serwisu.

Pomoc i wsparcie

Płatności obsługuje: